KonuBaşlıkları

Biology / Biyoloji

Physics / Fizik

Statistics / İstatistik

Chemistry / Kimya

Mathematics / Matematik

Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik

Modern Turkic Languages and Literatures / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Translation Studies / Çeviribilim

World Languages and Literature / Dünya Dilleri ve Edebiyatları

Ancient Languages and Cultures / Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri

Comparative Literature / Karşılaştırmalı Edebiyat

Classical Turkish Literature / Klasik Türk Edebiyatı

Turkish Language / Türk Dili

Turkish Folklore / Türk Halk Bilimi

Modern Turkish Literature / Yeni Türk Edebiyatı

Traditional Turkish Arts / Geleneksel Türk Sanatları

Music / Müzik

Plastic Arts / Plastik Sanatlar

Performing Arts / Sahne Sanatları

Film / Sinema

Design / Tasarım

Movable Cultural Heritage - Restoration and / Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri

Movable Cultural Heritage - Restoration and Conservation of Art Works / Taşınabilir Kültür Varlıkları / Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu

Constitutional Law / Anayasa Hukuku

Criminal and Criminal Procedure Law / Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

General Public Law / Genel Kamu Hukuku

Philosopy and Sociology of Law / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

History of Law / Hukuk Tarihi

Administrative Law / İdare Hukuku

Labor and Social Security Law / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Law and Economics / Mali Hukuk

Civil Law / Medeni Hukuk

Civil Procedure, Execution and Bankruptcy Law / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Public International Law / Milletlerarası Kamu Hukuku

Private International Law / Milletlerarası Özel Hukuk

Roman Law / Roma Hukuku

Commercial Law / Ticaret Hukuku

Philosophy And Religious Studies / Felsefe ve Din Bilimleri

Islamic History and Arts / İslam Tarihi ve Sanatları

Basic Islamİc Studies / Temel İslam Bilimleri

Industrial Design / Endüstri Ürünleri Tasarımı

Interior Architecture / İç Mimarlık

Architecture / Mimarlık

Landscape Architecture / Peyzaj Mimarlığı

City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama

Atmospheric Sciences and Meteorological Engineering / Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

Computer Sciences and Engineering / Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Biomedical Engineering / Biyomedikal Mühendisliği

Bioengineering / Biyomühendislik

Environmental Sciences and Engineering / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Naval and Ocean Engineering / Deniz ve Gemi Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electronics and Communication Engineering / Elektronik-Haberleşme Mühendisliği

Industrial Engineering / Endüstri Mühendisliği

Energy Systems Engineering / Enerji Sistemleri Mühendisliği

Food Sciences and Engineering / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Geomatic Engineering / Harita Mühendisliği

Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Chemical Engineering / Kimya Mühendisliği

Mining Engineering / Maden Mühendisliği

Mechanical Engineering / Makine Mühendisliği

Metallurgical and Materials Engineering / Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

Mechatronics Engineering / Mekatronik Mühendisliği

Nuclear Engineering / Nükleer Mühendisliği

Automotive Engineering / Otomotiv Mühendisliği

Petroleum Engineering / Petrol Mühendisliği

Textile Sciences and Engineering / Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği

Aeronautics and Astronautics Engineering / Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği

Geological Sciences and Engineering / Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Emergency Medicine / Acil Tıp

Forensic Medicine / Adli Tıp

Oral and Maxillofacial Surgery / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Oral and Maxillofacial Radiology / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Facial Plastic Surgery / Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

Family Medicine / Aile Hekimliği

Algology / Algoloji

Anatomy / Anatomi

Anaesthesia and Reanimation / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Military Psychiatry / Askeri Psikiyatri

Military Medical Services / Askeri Sağlık Hizmetleri

Bacteriology / Bakteriyoloji

Nutrition and Dietetics / Beslenme ve Diyetetik

Brain and Nerve Surgery (Neurosurgery) / Beyin ve Sinir Cerrahisi

Biophysics / Biyofizik

Biostatistics / Biyoistatistik

Surgical Diseases Nursing​​ / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Oncologic Surgery / Cerrahi Onkoloji

Pediatric Emergency / Çocuk Acil

Pediatric Surgery / Çocuk Cerrahisi

Pedodontics / Çocuk Diş Hekimliği

Pediatric Endocrinology / Çocuk Endokrinolojisi

Pediatric Infectious Diseases / Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Pediatric Gastroenterology / Çocuk Gastroenterolojisi

Pediatric Genetic Illnesses / Çocuk Genetik Hastalıkları

Pediatric Chest Diseases / Çocuk Göğüs Hastalıkları

Pediatric Hematology and Oncology / Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Pediatric Immunology and Allergic Diseases / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Pediatric Cardiology / Çocuk Kardiyolojisi

Pediatric Metabolism Diseases / Çocuk Metabolizma Hastalıkları

Pediatric Nephrology / Çocuk Nefrolojisi

Pediatric Neurology / Çocuk Nörolojisi

Pediatric Rheumatology / Çocuk Romatolojisi

Pediatric Health and Illnesses / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Pediatric Health and Illnesses / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Pediatric Health and Illnesses Nursing / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Pediatric Urology / Çocuk Ürolojisi

Child and Adolescent Psychiatry / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Pediatric Intensive Care / Çocuk Yoğun Bakımı

MULTIDISCIPLINARY HEALTH SCIENCES / ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ

​Internal Diseases Nursing​ / Dahili Hastalıklar Hemşireliği

Dermatological and Venereal Diseases / Deri ve Zührevi Hastalıkları

Language and Speech Therapy / Dil ve Konuşma Terapisi

DENTISTRY / DİŞ HEKİMLİĞİ

Obstetrics and Gynocology Nursing / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Reproduction and Artificial Insemination / Dölerme ve Suni Tohumlama

MIDWIFERY / EBELİK

PHARMACY / ECZACILIK

Pharmacy Management / Eczacılık İşletmeciliği

Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery / El Cerrahisi

Endodontics / Endodonti

Endocrinology and Metabolic Diseases / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Infectious Diseases and Clinic Microbiology / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Ergotherapy / Ergoterapi

Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany / Farmakognozi ve Farmasotik Botanik

Pharmacology / Farmakoloji

Pharmaceutical Biotechnology / Farmasotik Biyoteknoloji

Pharmaceutical Chemistry / Farmasotik Kimya

Pharmaceutical Technology / Farmasotik Teknoloji

Pharmaceutical Toxicology / Farmasotik Toksikoloji

Physical Medicine and Rehabilitation / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Physiology / Fizyoloji

Physical Therapy and Rehabilitatio / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gastroenterology / Gastroenteroloji

Gastroenterology Surgery / Gastroenteroloji Cerrahisi

General Surgery / Genel Cerrahi

Geriatrics / Geriatri

Thoracic Surgery / Göğüs Cerrahisi

Chest Diseases / Göğüs Hastalıkları

Ophthalmology / Göz Hastalıkları

Public Health / Halk Sağlığı

Public Health Nursing / Halk Sağlığı Hemşireliği

War Surgery / Harp Cerrahisi

Space and Aeromedicine / Hava ve Uzay Hekimliği

Animal Nutrition and Nutritional Diseases / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Animal Health Economics and Management / Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

Hematology / Hematoloji

Nursey / Hemşirelik

Nursing Education / Hemşirelik Eğitimi

Nursing Fundamentals and Management / Hemşirelik Esasları ve Yönetimi

Histology and Embryology / Histoloji ve Embriyoloji

​Internal Diseases / İç Hastalıkları

Immunology and Allergic Diseases / İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

Work and Occupational Diseases / İş ve Meslek Hastalıkları

Gynecologic Oncology Surgery / Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Gynecology and Obstetrics / Kadın Hastalıkları ve Doğum

Cardiovascular Surgery / Kalp ve Damar Cerrahisi

Cardiology / Kardiyoloji

Clinical Pharmacy / Klinik Eczacılık

Otorhinolaryngology / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Nephrology / Nefroloji

Neonatology / Neonatoloji

Neurology / Nöroloji

Nuclear Medicine / Nükleer Tıp

Audiology / Odyoloji

Orthodontics / Ortodonti

Orthopedics and Traumatology / Ortopedi ve Travmatoloji

Perinatology / Perinatoloji

Periodontology / Periodontoloji

Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery / Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Prosthodontics / Protetik Diş Tedavisi

Psychiatric Nursing / Psikiyatri Hemşireliği

Radiation Oncology / Radyasyon Onkolojisi

Radiology / Radyoloji

Restorative Dentistry / Restoratif Diş Tedavisi

Rheumatology / Romatoloji

Psychiatry / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Health Economy / Sağlık Ekonomisi

Health Physics / Sağlık Fiziği

Health Management / Sağlık Yönetimi

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES ABOUT HEALTH / SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER

Neuroscience / Sinirbilimi

Sports Medicine / Spor Hekimliği

Underwater and Hyperbaric Medicine / Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Basic Immunology / Temel İmmünoloji

Medical Biochemistry / Tıbbi Biyokimya

Medical Ecology and Hydroclimatology / Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

Medical Pharmacology / Tıbbi Farmakoloji

Medical Genetics / Tıbbi Genetik

Medical Mycology / Tıbbi Mikoloji

Medical Microbiology / Tıbbi Mikrobiyoloji

Medical Oncology / Tıbbi Onkoloji

Medical Parasitology / Tıbbi Parazitoloji

Medical Pathology / Tıbbi Patoloji

Medical Virology / Tıbbi Viroloji

Medicine / Tıp

Medical Education / Tıp Eğitimi

Medical History and Ethics / Tıp Tarihi ve Etik

Toxicology / Toksikoloji

Urology / Üroloji

VETERINARY / VETERİNER HEKİMLİK

Veterinary History of Veterinary and Deontology / Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik

Veterinary Anatomy / Veterinerlik Anatomisi

Veterinary Biochemistry / Veterinerlik Biyokimyası

Veterinary Surgery / Veterinerlik Cerrahisi

Veterinary Obstetrics and Gynecology / Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Veterinary Pharmacology and Toxicology / Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Veterinary Physiology / Veterinerlik Fizyolojisi

Veterinary Food Hygiene and Technology / Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinary Histology and Embryology / Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi

Veterinary Internal Medicine / Veterinerlik İç Hastalıkları

Veterinary Microbiology / Veterinerlik Mikrobiyolojisi

Veterinary Parasitology / Veterinerlik Parazitolojisi

Veterinary Patology / Veterinerlik Patolojisi

Veterinary Virology / Veterinerlik Virolojisi

Intensive Care / Yoğun Bakım

Animal Science, Genetics and Biostatistics / Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik

Open and Distance Learning / Açık ve Uzaktan Öğrenme

Archaeology / Arkeoloji

Atatürk Principles and History Department / Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

European Union / Avrupa Birliği

Banking and Insurance / Bankacılık ve Sigortacılık

Western and Contemporary Arts / Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Human and Economic Geography / Beşeri ve İktisadi coğrafya

Information Management / Bilgi ve Belge Yönetimi

Regional Studies / Bölgesel Çalışmalar

Contemporary World History / Çağdaş Dünya Tarihi

Child Development / Çocuk Gelişimi

Linguistics / Dilbilimi

Econometrics / Ekonometri

Early Christianity and Byzantine Arts / Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Ancient History / Eskiçağ Tarihi

Philosophy / Felsefe

Finance / Finans

Physical Anthropology and Paleoanthropology / Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji

Physical Geography / Fiziki Coğrafya

Journalism and Media Studies / Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Developmental Psychology / Gelişim Psikolojisi

General Turkish History / Genel Türk Tarihi

Visual Communication Design / Görsel İletişim Tasarımı

Public Relations / Halkla İlişkiler

Economic Thought / İktisadi Düşünce

Economics History / İktisat Tarihi

Communication Studies (Communication and Media Studies) / İletişim Çalışmaları

Public Administration / Kamu Yönetimi

Macroeconomics / Makro İktisat

Public Finance / Maliye

Microeconomics / Mikro İktisat

Accounting / Muhasebe

Quantitative Decision Methods / Nicel Karar Yöntemleri

Organizasyon / Organizasyon

Medieval History / Ortaçağ Tarihi

Ottoman Institutions and Civilization / Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

Learning-Cognitive-Bio-Experimental Psychology / Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji

Marketing / Pazarlama

Advertising / Reklamcılık

Art History / Sanat Tarihi

Film / Sinema

Political Thought / Siyasal Düşünceler

Political Life and Institutions / Siyasal Hayat ve Kurumlar

Politics / Siyaset Bilimi

Political History / Siyasi Tarih

Social Services / Sosyal Hizmet

Social Policy / Sosyal Politika

Social Psychology / Sosyal Psikoloji

Social and Cultural Anthropology / Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Sociology / Sosyoloji

Tourism / Turizm

Turkish Islamic Arts / Türk İslam Sanatı

International Economics / Uluslararası İktisat

International Relations / Uluslararası İlişkiler

International Trade / Uluslararası Ticaret

Applied Psychology / Uygulamalı Psikoloji

Production and Operation Management / Üretim ve Operasyon Yönetimi

Contemporary History / Yakınçağ Tarihi

Modern History / Yeniçağ Tarihi

Local Administrations, Urban and Environment Policies / Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Management Information Systems / Yönetim Bilişim Sistemleri

Management and Strategy / Yönetim ve Strateji

Higher Education Studies Yükseköğretim Çalışmaları

Women's Studies / Kadın Çalışmaları

Sports Sciences / Spor Bilimleri

Horticulture Growing and Improvement / Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Plant Protection / Bitki Koruma

Biosystem Engineering / Biyosistem Mühendisliği

Forest Industry Engineering / Orman Endüstri Mühendisliği

Forest Engineering / Orman Mühendisliği

Landscape Architecture / Peyzaj Mimarlığı

Fisheries / Su Ürünleri

Agricultural Economics / Tarım Ekonomisi

Agricultural Biotechnology / Tarımsal Biyoteknoloji

Agricultural Mechanization / Tarımsal Mekanizasyon

Farm Structures and Irrigation / Tarımsal Yapılar ve Sulama

Field Crops / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Soil Science and Nutritıon / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootechnics / Zootekni

Özet Gönderim için Son Tarih

15 Mart 2020

close

Newsletter

Subscribe